โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

การบาดเจ็บ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บจากการบาดเจ็บ

การบาดเจ็บ การดูแลผู้บาดเจ็บจากการบาดเจ็บรวมใน MVG ของระดับที่ 1 ควรจัดตามหลักการทำงานของโรงพยาบาลสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดโพลีเทรามาในยามสงบ แนวทางนี้ทำให้มั่นใจได้โดยการนำไปใช้กับโรงพยาบาลเหล่านี้ ของกลุ่มเสริมกำลังทางการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากสถาบันการแพทย์ทหาร และโรงพยาบาลทหารกลาง ตัวอย่างเช่น ใน MH ในวลาดิคัฟคัซ 1994 ถึง 1996

ใน MH ในมอซด็อก กลุ่มแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมากที่สุด จากคลินิกศัลยกรรมภาคสนามและคลินิกอื่นๆ ของสถาบันการแพทย์ทหาร ตั้งชื่อตามคิรอฟใน VG เหล่านี้มีการทำงานสูงสุด และได้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาผู้บาดเจ็บสาหัส อันเป็นผลมาจากการทดสอบทางการแพทย์ ผู้บาดเจ็บจากการบาดเจ็บรวมทั้งหมด ได้ก่อตัวขึ้นจากแผนกการรับเข้าของ VG ไปยังสตรีมที่แยกจากกัน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จากกลุ่มเสริมกำลังเท่านั้น

กระบวนการวินิจฉัยในการต่อสู้โพลีเทรามา ดำเนินการโดยใช้ทั้งวิธีการไม่รุกรานที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายภาพรังสี อัลตราซาวด์ ไฟโบรเอนโดสโคปีและเทคโนโลยีการบุกรุกน้อยที่สุด การส่องกล้อง การล้างช่องท้องเพื่อการวินิจฉัย ในการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บรวมรุนแรง ใช้หลักการของการผ่าตัดโพลีเทรามา ในยามสงบการประเมินวัตถุประสงค์ของความรุนแรงของการบาดเจ็บ การช่วยชีวิตด้วยการผ่าตัด การรักษาแบบหลายขั้นตอนตามโปรแกรม

เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการแทรกแซงการผ่าตัด สำหรับการบาดเจ็บรวมที่แตกต่างกัน การโลคัลไลเซชัน ดังนั้น การดำเนินการฟื้นฟูเบื้องต้นในผู้บาดเจ็บ จากการบาดเจ็บรวมกันในเทือกเขาคอเคซัสเหนือ จึงดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่กลุ่มเสริมกำลังนำติดตัวไปด้วย สำหรับการรักษาและการตรึงเคลื่อนย้ายของกระดูกเชิงกรานหัก และกระดูกหักที่ไม่เสถียร สำหรับกระดูกยาวจะใช้อุปกรณ์ก้านของชุด KST-1

เอ็นโดวิดิโอศัลยกรรมคอมเพล็กซ์ แห่งแรกของโลกได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อใช้ใน MVG ของระดับที่ 1 ร่วมกับองค์กรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การดูแลอย่างเข้มข้นในระดับที่ 1 MVH ICU เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การตรวจสอบขั้นสูงของความรุนแรงของสภาพของผู้บาดเจ็บ และการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา การขยายเวลา 6 ถึง 24 ชั่วโมง และการช่วยหายใจทางกลระยะยาวหลายระดับ การดมยาสลบ

การบำบัดทางเดินอาหารแบบเข้มข้น การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาแบบใหม่ ทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาโพลีเทรามาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ในทันทีของการรักษาอาการบาดเจ็บ รวมระหว่างปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายในคอเคซัสเหนือ เมื่อเทียบกับสงครามในอัฟกานิสถาน อัตราการเสียชีวิตของบาดแผลจากการสู้รบรวมกันลดลง 3 เท่า จาก 32 เปอร์เซ็นต์เป็น 10 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ ความถี่ของภาวะแทรกซ้อนในผู้บาดเจ็บ

การบาดเจ็บ

ระหว่างปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายในคอเคซัสเหนือ นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 34 เปอร์เซ็นต์ เป็น 42 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นผลตามธรรมชาติของการรักษาผู้รอดชีวิต ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเวลานาน เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาบาดแผล การต่อสู้แบบรวมและการบาดเจ็บแบบรวมในยามสงบ ข้อมูลจากคลินิกการผ่าตัดภาคสนามของทหารถูกนำมาใช้ เนื่องจากเวลาการส่งมอบผู้ป่วยที่บาดเจ็บสาหัส ไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางเร็วขึ้น 4 เท่า

ความรุนแรงของ  การบาดเจ็บ เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าซึ่งมาพร้อมกับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 43.1 เปอร์เซ็นต์ และภาวะแทรกซ้อน 52.0 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้การประเมินเปรียบเทียบการพึ่งพาระดับ ของการตายในการต่อสู้ บาดแผลรวมและการบาดเจ็บร่วม ในยามสงบเกี่ยวกับความรุนแรง ของการบาดเจ็บตามมาตราส่วน VPKh-P พบว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บรวมกัน จะพบว่ามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีระดับความรุนแรง

การบาดเจ็บเท่ากับ 16 คะแนน ในเวลาเดียวกันในเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บในยามสงบรวมกัน อัตราการเสียชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์จะสังเกตได้เพียง 19 คะแนนเท่านั้น แนวโน้มที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นเดียวกันนั้นถูกบันทึกไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงของสภาวะที่มีความอันตราย สำหรับบาดแผลจากการสู้รบแบบรวม การสังหารได้สำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ที่ 45 คะแนนในระดับ VPKh-SP ในขณะที่การบาดเจ็บในช่วงสงบรวม ขีดจำกัดนี้จะถึง 50 คะแนน

ดังนั้นบาดแผลรวมของการต่อสู้จึงรุนแรงกว่าโพลีเทรามาในยามสงบ อย่างไรก็ตามการนำแนวคิดของการดูแลศัลยกรรมเฉพาะทางขั้นต้น ไปปฏิบัติจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลก่อน และลดจำนวนขั้นตอนการอพยพ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถให้การดูแลด้านศัลยกรรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงผลลัพธ์ของการรักษาผู้บาดเจ็บด้วยต่อสู้กับโพลีเทรามา ความช่วยเหลือระหว่างขั้นตอนของการอพยพ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากการสู้รบโพลีเทรามาจะช่วยขจัดผลที่ตามมาที่คุกคามชีวิตอย่างรวดเร็ว เลือดออกและขาดอากาศหายใจ ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐาน และการกำจัด ส่งออกที่สำคัญจากสนามรบ ผู้สอนสุขาภิบาลหรือแพทย์โดยไม่ล้มเหลว เริ่มให้การฉีดพลาสมาทดแทนทางหลอดเลือดดำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกันนั้น อยู่ในธรรมชาติของการเตรียมการก่อนอพยพ

ที่จริงแล้วเป็นการดูแลเฉพาะทางก่อนถึงโรงพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะทาง ในกรณีฉุกเฉิน เช่น อะนาล็อกของการดูแลโดยทีมช่วยชีวิต และผ่าตัดในยามสงบเพราะมันกลายเป็นแพทย์ ที่มีการฝึกอบรมการผ่าตัดและวิสัญญีวิทยาเบื้องต้น และการช่วยชีวิต มาตรการปฐมพยาบาลรวมถึงการกำจัดความผิดปกติ ที่คุกคามถึงชีวิตชั่วคราวตามการละเมิดที่ระบุ พวกเขาจะดำเนินการเป็นหลักในเต็นท์คัดแยกของ medr MP หรือในห้องแต่งตัวหากจำเป็นต้องมีการจัดการที่ซับซ้อนมากขึ้น

หยุดเลือดโดยการผูกหลอดเลือดในบาดแผล การควบคุมสายรัดทรวงอกด้วยภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ ภายใต้เงื่อนไขของลักษณะเฉพาะ ของการดูแลก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และองค์กรของการอพยพทางอากาศอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นจริงในเงื่อนไขของสงครามท้องถิ่น การขัดกันทางอาวุธเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ โพลีเทรามาจะสามารถเข้าถึงได้ ขั้นตอนการให้บริการ SCS การผ่าตัดที่ผ่านการรับรองสำหรับบาดแผล ที่เกิดพร้อมกันอย่างรุนแรง

ในการสู้รบมีให้เฉพาะ ในกรณีที่มีการละเมิดการอพยพตามข้อบ่งชี้เร่งด่วน และในรูปแบบของการแทรกแซงการผ่าตัดที่ลดลง เป็นขั้นตอนแรกของกลยุทธ์การรักษาการผ่าตัดแบบหลายขั้นตอนที่ตั้งโปรแกรมไว้ PCLS ในกรณีอื่นๆ เฉพาะมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็นในการเตรียมการอพยพเท่านั้นที่กลายเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บใน omedb ในสงครามขนาดใหญ่ CCP ที่มีบาดแผลร่วมกันอย่างรุนแรงจะจบลงที่ omedb โดยอิงตามหลักการทั่วไปของการรักษาตามฉากที่ระบุไว้

การดูแลศัลยกรรมเฉพาะสำหรับบาดแผลที่รุนแรง พร้อมกันในการสู้รบมีให้ใน MVG ของระดับที่ 1 และอยู่บนพื้นฐานของหลักการดำเนินงานของโรงพยาบาลยามสงบ สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดโพลีเทรามาอย่างสมบูรณ์

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ > การทำอาหาร รายละเอียดวิธีในการเปลี่ยนไข่ในการทำอาหารและการอบ