โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

 ปาเลสไตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

 ปาเลสไตน์
ปาเลสไตน์ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับจีน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2508 องค์การปลดปล่อย ปาเลสไตน์ ได้จัดตั้งสำนักงานในปักกิ่ง ซึ่งมีสถานะเป็นสถาบันทางการทูต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2531 จีนประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ และทั้งสองประเทศ ได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันที่ 31ธันวาคมของปีเดียวกัน สำนักงานองค์การปลดปล่อย ปาเลสไตน์ ปักกิ่งได้เปลี่ยนเป็นสถานทูตแห่งรัฐปาเลสไตน์ในประเทศจีน และเปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นเอกอัครราชทูตแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศจีน

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 1990 เอกอัครราชทูตจีนประจำตูนิเซีย ยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐปาเลสไตน์ หลังจากปากีสถานกลายเป็นรัฐอิสระ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2538 จีนได้จัดตั้งสำนักงานแห่งชาติในปากีสถานในฉนวนกาซา และย้ายไปที่เมืองรามัลเลาะห์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 มาห์มูดอับบาส ประธานหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์เดินทางเยือนจีน ในเดือนมิถุนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยือนปาเลสไตน์ ในเดือนกันยายนรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานระหว่างประเทศของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางไปเยือนปาเลสไตน์ ในเดือนธันวาคม สมาชิกชั้นนำของกระทรวงการต่างประเทศเยือนปาเลสไตน์

ความสัมพันธ์กับอียิปต์ อียิปต์เป็นหนึ่งในประเทศอาหรับกลุ่มแรก ที่สนับสนุนองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ และครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานหลักขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง หลังจากอียิปต์ และอิสราเอลลงนามในข้อตกลงแคมป์เดวิด องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ก็ยกเลิกความสัมพันธ์กับอียิปต์

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2530 อียิปต์ประกาศเปิดสำนักงานองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ในไคโรอีกครั้ง หลังสงคราม เนื่องจากจุดยืนที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยความคืบหน้าของกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้รับการปรับให้เป็นปกติ หลังจากได้รับเลือกให้เป็นประธานของหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์ ได้ไปเยือนอียิปต์หลายครั้ง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อียิปต์ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยในประเด็นต่างๆ เช่นการหยุดยิงระหว่างปาเลสไตน์ และอิสราเอล การแลกเปลี่ยนนักโทษ และการปรองดองภายในของปาเลสไตน์

ในปี พ.ศ.2554 ผ่านการไกล่เกลี่ยของอียิปต์ ฝ่ายปาเลสไตน์ได้ลงนามในข้อตกลงยุติคดีในไคโร เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ในเดือนตุลาคมฝ่ายอียิปต์อำนวยความสะดวก ให้การแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างฮามาส และอิสราเอลประสบความสำเร็จ หลังจากการปะทุของความขัดแย้งในฉนวนกาซา

ความสัมพันธ์กับซีเรีย ซีเรียเป็นฐานที่มั่นสำคัญ และเป็นฐานที่มั่นของกองโจรปากีสถาน องค์กรสำคัญบางแห่งในปากีสถาน มีสำนักงานใหญ่อยู่ในดามัสกัส จอมพลผู้นำฮามาสยังปักหลักในซีเรีย หลังจากปี1983 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายแย่ลง เนื่องจากความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ในการแก้ไขปัญหาตะวันออกกลาง หลังจากปี 2531 ความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานและซีเรียผ่อนคลายลง ในปี 2542 ด้วยการให้กำลังใจ และการสนับสนุนจากซีเรีย

องค์กรฝ่ายค้านของปาเลสไตน์ในซีเรีย ได้เริ่มการเจรจากับหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์ ในเดือนธันวาคม 2547 อับบาสไปเยือนซีเรีย หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ หลังจากที่ฮามาสเข้ามามีอำนาจในปี 2549 ซีเรียแสดงการสนับสนุนรัฐบาลที่เลือกโดยประชาชนชาวปาเลสไตน์ ต่อต้านการปิดล้อมปาเลสไตน์ และสนับสนุนให้กลุ่มการเมืองของปาเลสไตน์ แก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจา

ความสัมพันธ์กับจอร์แดน ปากีสถานและจอร์แดน มีความสัมพันธ์พิเศษในแง่ของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางสายเลือด จอร์แดนเป็นประเทศเดียวในโลก อาหรับที่ให้สัญชาติปาเลสไตน์ และปัจจุบันชาวปาเลสไตน์คิดเป็น 60% ของประชากรทั้งหมดของจอร์แดน เคยเป็นสำนักงานใหญ่ขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์

ในปี 1970 ความสัมพันธ์ระหว่างยอร์บาและปาเลสไตน์ย่ำแย่ลง และกองกำลังของปากีสถานถูกบังคับให้ถอนตัวจากยอร์บา หลังจากการเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง บาเยอซ์ได้จัดตั้งคณะผู้แทนร่วม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสันติภาพตะวันออกกลาง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 กษัตริย์อับดุลลาห์ที่2 แห่งจอร์แดนทรงเป็นประธานในการประชุมสุดยอดอควาบา โดยผู้นำทั้งสามของสหรัฐอเมริกา อิสราเอลและปาเลสไตน์ เข้าร่วมและประกาศเปิดตัวแผน โรดแมป เพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการ หลังจากได้รับเลือกให้เป็นประธานของผู้มีอำนาจแห่งชาติปาเลสไตน์

หลังจากอับบาสยกเลิกรัฐบาล จอร์แดนย้ำว่า ปาเลสไตน์ควรรักษาเอกภาพภายใน และสร้างระเบียบขึ้นใหม่ กษัตริย์อับดุลลาห์ที่2 ได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ ส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ สนับสนุนการเจรจาสันติภาพปาเลสไตน์กับอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเรียกร้องให้สหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในปัญหาตะวันออกกลาง

เมื่อต้นปี 2555 กลไก 4กลุ่ม ระหว่างจอร์แดนและตะวันออกกลาง ส่งเสริมให้ปาเลสไตน์และอิสราเอล มีการติดต่อหลายครั้ง ในอัมมานในการเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้ง ความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่นๆ ในอ่าวอาหรับเช่นซาอุดีอาระเบีย และคูเวต เคยเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหลักขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ ในปี 1990 ซาอุดีอาระเบียและประเทศในอ่าวอื่นๆ ไม่พอใจกับจุดยืนขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ วิธีกิน ไข่ที่ถูกต้อง และ ได้ประโยชน์ทางโภชนาการ