โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

building1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
building2 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
building3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
building4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
building5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
building6 บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
building7 ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
building8 สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2561
building9 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2536
building10 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
building11 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2530