โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

กิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ในวันที่ 15 ส.ค.2563 ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ได้ทำการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ประจำปี 2563
และได้รับการสนับสนุน งบประมาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
และยังได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์เป็น วิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี
.