โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

จัดการตอนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ในวันที่ 20 ส.ค.2563 ทาง โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ของเรานั้น
ได้จัดการตอนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 8 เข้าร่วมการประชุมด้วยเช่นเดียวกัน
ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

และยังได้รับความอนุเคราะห์บริจาคหน้ากากอนามัยจาก ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง

/