โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

สภานักเรียนโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

สภานักเรียนโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

น้องน้องเด็กเด็ก สภานักเรียนโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
วันนี้ได้มีได้มีการจัดการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่างต่าง
ตามข้อคิดเห็นจากสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
#กิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
นั่นก็คือกิจกรรม

(TSC ชวนเด็กไทย…เลิกใช้ถุงพลาสติก) นั่นเอง

2