โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ในวันที่ 11 ส.ค.2563 ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์นั้น
ได้ทำการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ที่ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ โดยมีการเข้าร่วมของ ครูและนักเรียน ในโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ นั่นเอง