โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร และ ได้รับการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ในวันที่ 4 ส.ค.2563 ที่ผ่านมานั้น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร และ ได้รับการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ที่ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์