โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

ออกพบปะนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน และนำใบงาน เพื่อมอบให้นักเรียนเรียนทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทาง โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ของเรานั้น
ได้ออกพบปะนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน และนำใบงาน
เพื่อมอบให้นักเรียนเรียนทางไกล DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และ พบปะนักเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์