โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

การประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้นโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ได้จัดการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV