โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

ประจำเดือน สาเหตุที่อาจมีการตั้งครรภ์และอาการคลื่นไส้หลังมีประจำเดือน

ประจำเดือน

ประจำเดือน ร่างกายของผู้หญิงค่อนข้างคาดเดาไม่ได้ การเปล … Read more

ตั้งครรภ์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบก่อนตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ การตรวจก่อนตั้งครรภ์ของสตรีมีครรภ์ มีความสำคั … Read more