โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

น้ำตาลในเลือด คืออะไร ส่วนเกินและการขาดโซเดียมในร่างกายคืออะไร

น้ำตาลในเลือด

น้ำตาลในเลือด เช่น ระดับโซเดียมในเลือดต่ำเกินไป อาจคุกค … Read more