โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

แนวทางปฏิบัติ รายละเอียดเรื่องเทคนิคเมตตาธรรม อธิบายได้ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ การทำสมาธิด้วยความรักความเมตตา หรือการทำส … Read more