โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

พิษ อธิบายการป้องกันโรคโบทูลิซึมและพิษจากเชื้อราในอาหารเป็นโรคเรื้อรัง

พิษ

พิษ ในส่วนของระบบทางเดินอาหารมีลักษณะผิดปกติ ของการทำงา … Read more

ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าทางสรีรวิทยา กลุ่มอาการถอนตัว การรักษาด้วย Phenazepam

ภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าทางสรีรวิทยาองค์ประกอบฟีนาซีแพ … Read more

ยา อธิบายเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาทางการแพทย์ในการกำจัดเชื้อเอชไพโลไร

ยา

ยา การกำจัดเชื้อเอชไพโลไรทำได้โดยหลักสูตรสามองค์ประกอบ … Read more

ผู้ป่วย การรักษาแผลกดทับหลักการดูแลผู้ป่วยติดเตียง อธิบายได้ ดังนี้

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย การรักษาแผลกดทับ สามารถปรากฏในคนทุกวัย หากไม่สา … Read more