โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

ยา อธิบายเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาทางการแพทย์ในการกำจัดเชื้อเอชไพโลไร

ยา

ยา การกำจัดเชื้อเอชไพโลไรทำได้โดยหลักสูตรสามองค์ประกอบ … Read more