โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

ผู้ปกครอง อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีฝึกเด็กถ้าพวกเขาไม่พูด

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ปกครองหลายคนฝากข้อความถึงพ่อ … Read more

ผ่าตัด การเคลื่อนย้ายเด็กเข้าห้องผ่าตัดด้วยการนั่งรถ เพื่อคลายความกังวล

ผ่าตัด

ผ่าตัด มาเถอะลูก นั่งแน่น บีบพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้าง … Read more

เด็ก ข้อแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายและผู้หญิงในแต่ละช่วงอายุ

เด็ก

เด็ก เด็กผู้หญิงมีเหตุผลตั้งแต่เนิ่นๆ และเด็กผู้ชายมาสา … Read more