โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

เส้นประสาท อธิบายการศึกษาการทำงานของเส้นประสาทสั่งการของกล้ามเนื้อ

เส้นประสาท

เส้นประสาท การทำงานของกล้ามเนื้อถูกกำหนดโดย ความสามารถใ … Read more