โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 251 8955

แบคทีเรีย การติดเชื้อของแบคทีเรียทำให้เกิดอาการใดต่อร่างกาย

แบคทีเรีย

แบคทีเรีย  คือ การติดเชื้อในระบบที่เกิดขึ้น เมื่อเชื้อโ … Read more